Lifecoaching

Célja az ember maga!

"Az embert nem megváltoztatni kell, hiszen úgy sem változnak túl sokat!  Ahelyett, hogy megváltoztatnánk, inkább hozzuk ki belőle a maximumot!"

A coaching alkalmazása nálunk most kezd elterjedni. A módszer eredete Észak-Amerikában, Európa nyugati részén keresendő. Sportpszichológusok, terapeuták és üzleti tanácsadók jöttek rá arra elsőként, hogy támogatásra nem csupán krízisben levő embereknek lehet szükségük, sőt.
A sikerre mindenkinek szüksége van - viszont azt egyedül elérni nehéz.

A coaching egy tanácsadási technika, ami az önismeret fejlesztésén keresztül segíti hozzá az embereket céljaik gyorsabb és könnyebb eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a bennük rejlő potenciált teljes mértékben megélni és kamatoztatni tudják.
Az angol kifejezést magyarul leginkább a “sikertréning” kifejezéssel helyettesíthetjük, bár a magyar fordítás a nehézkessége miatt nem terjedt el igazén.
Sok esetben üzleti célokra használják ezt a sikertréninget. Ezen ágát üzleti (business) coachingnak hívják. Az emberek életével, az egyéni sikeresség megteremtésével és az önmegvalósítás segítésével a life coaching ág foglalkozik.

A coaching egy olyan eredményorientált, támogató, fejlesztő folyamat, melynek célja az ügyfél hatékonyságának, teljesítményének növelése, a kívánt változás elérése. Ezt egy 5-10 alkalmas folyamattal érhető el ahol a coach (edző) a coachee-t (ügyfél) támogatja, erősíti. Mindezt az önismeret és tudatosság fejlesztésével, a belső erőforrások mozgósításával, a belső akadályok elhárításával és a lehetőségek kibontakoztatásával érjük el. A coach kíséri az ügyfelét, és az ügyfél (coachee) az, aki lépked az úton.

Mi nem coaching?

A coaching nem terápia:
Míg a terápia során nagy hangsúly van a múlt eseményein, a probléma okainak feltárásán, addig a coaching során a jelen és a jövő van a fókuszban. A terápia mentálisan beteg embereknek nyújt segítséget, míg a coaching egészséges emberek teljesítménynövelését, fejlődését támogatja. A terápia akár éveken át is tarthat, a coaching időben behatárolt, általában féléven belül lezárul.

A coaching nem tanácsadás:
A tanácsadás során egy szakmailag tapasztaltabb személy átadja tudását, ismeretét, tanácsot fogalmaz meg az őt tanácsadásra felkérő személynek, cégnek. A coaching során nem adunk a coachee-nak tanácsot, hanem megpróbáljuk kihozni belőle a saját, legjobb megoldását.

A coaching nem baráti beszélgetés:
A coaching során az ügyfél problémáival foglalkozunk kizárólag, egy strukturált folyamat során, amelynek üléseire a coach készül.

A coaching nem mentorálás:
A mentorálás során egy tapasztalt vezető, munkatárs segíti a fiatalabb vagy újonnan érkező kollégáját az új munkahelyre, az új területre való betanulásban, a beilleszkedésben.

A coaching nem tréning:
A tréning során ismereteket, tudást sajátítanak el a résztvevők, készséget fejlesztünk, míg a coaching során a megszerzett tudás, készség gyakorlatban történő hatékony alkalmazásában támogatjuk az ügyfelet, és az elakadásokat kezeljük.

Melyek a coaching leggyakoribb céljai?

Meglévő tudás, készség, kompetencia jobb hasznosítása a gyakorlatban. Amikor elméletben tudja az ügyfél, hogy mit hogyan kell tennie, de mégsem sikerül a gyakorlatban. Attitűd, hozzáállás, magatartás, látásmód változtatása. Személyes hatékonyság javítása.

Melyek a coaching leggyakoribb témái?

  • Munka és magánélet egyensúlya
  • Karrierút tervezése
  • Kompetenciafejlesztés: pl. kommunikáció, együttműködés, értékesítés, vezetés
  • Személyes elakadások
  • Munkahelyi problémák
  • Eredményesség, teljesítmény növelése

Hogyan néz ki a coaching folyamata? Mi történik az üléseken?

A coaching folyamata 5-10 alkalommal történő találkozókból és a találkozók közötti tapasztalásokból, „érési” időszakból, a házi feladatok tanulságaiból áll össze. A coach és a coachee közötti szimpátia, elengedhetetlen a folyamat sikere szempontjából. Az első találkozás, vagy kapcsolatfelvétel során eldől, hogy tud-e együtt dolgozni a coach és a coachee vagy tud e segíteni.
Amennyiben igen, akkor sor kerül a szerződéskötésre, a keretek megbeszélésére és elindul a munka. Előfordulhat, hogy kiderül: nem vagy nem csak coachingra van szükség, hanem pl. tréningre vagy tanácsadásra. Ezeket célszerű külön választani és nem összekeverni. A coaching folyamat egy egyenrangú, partneri viszonyra épül a coach és a coachee között. A coach elsősorban a személyiségével dolgozik, kérdéseket tesz fel és számos eszközzel segíti az ügyfelét a lehetséges megoldások megtalálásában. Gyakran alkalmazott folyamat-modell: a GROW.
Megkülönböztetünk life (életvezetési) coachingot, business (üzleti) coachingot és executive (felsővezetői) coachingot.

Díjazás

Időtartam, gyakoriság

Az egyes alkalmak 60 percesek, gyakoriságukat az Ön céljához igazodva közösen határozzuk meg.

Általában 5-10 alkalomra van szükség, amíg az Ön megfelelő együttműködése esetén Ön közelebb kerül elképzelésének megvalósításához. Eleinte hetente, kéthetente érdemes találkoznunk, majd havi, háromhavi rendszerességre lehet váltani.

Hely

A life coaching alkalmakra megbeszélés szerinti helyen kerül sor.

Szűcs Ákos

Lifecoach


Supercoaching élsportolóknak

 

Mi mozgatja a sportot?

 

 

Nem lehet elég korán kezdeni a mentális felkészítést!

Erre jöttünk rá az évek alatt. A tehetséggondozás és az utánpótlás nevelésbe is be kell építeni a Supercoaching-ot! A prevencióra nagyobb hangsúlyt fektetve, igen korán el kell kezdeni a fizikai felkészítéssel párhuzamosan a mentális és pszichés felkészítést.  Törekedve az egyensúlyra, hiszen azt tapasztaljuk, hogy mire egy sportoló profivá válik már sérülésekkel szedte tele magát! A tapasztalatunk az, hogy a sport világában ma még nagy különbségek mutatkoznak a fizikai és a mentális edzettség területén. Sok sportolón belül nincs meg a kerek EGYSÉG! Mintha ez nem lenne fontos tényező, pedig ez a legfontosabb tényező.

” Minden fejben dől el”!

Mi erre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt, már az utánpótlástól kezdve, ezen dolgozunk!

A supercoaching lényege a teljesítmény fokozása, fönt tartása mentális úton.

Különösen megnő a supercoach munkája iránti igény, amikor jó fizikai felkészülés után elmarad a kívánt eredmény, vagy amikor folyamatosan hullámzik, netán stagnál a sportoló teljesítménye. A supercoach szakmai tudásának felhasználásával képes feltárni és megszüntetni a teljesítménynövekedés útjában álló akadályokat.

A supercoach eskü egyik legfőbb eleme a titoktartásra vonatkozik. A supercoach professzionális munkája során olyan információk birtokába jut(hat), melynek kapcsán jogi, etikai kérdések merülnek fel. A titoktartás kötelezettsége alá esik minden olyan információ, amelyet a supercoach megtud a sportolótól kapcsolataira vonatkozóan. Különösen kényes témák a sportoló és az edző kapcsolata, a játékosok/versenyzők egymás közötti viszonyai és a szüleikkel, vagy ha párkapcsolatban élnek, a társaikkal összefüggő információk.

A titoktartás minden olyan információra vonatkozik, amelyeknek nyilvánosságra hozatalába a sportoló nem egyezik bele.

A supercoach munka az egyik legfontosabb és legösszetettebb feladat a sportoló életében. A supercoach elkíséri a sportolót a serdülőkortól, az aktív koron át egészen a sportolói karrier végéig. A sportolói karrier végén, még a kiszállási stratégia megtervezésére és lemendzserlésére is van lehetőség!  Sokszor probléma élsportolónál, hogy tervezetlen a  karrier vége!

A munka a sportoló személyiségének megismerésével és önismerettel kezdődik, ennek elvégzésére  interjúk, beszélgetések, illetve személyiségvizsgáló teszteket (CPI, MMPI, Rorschach, Szondi, PFT stb.) használnak. 

A supercoaching segíti a sportolót szakmaiság és a magánélet tudatos szétválasztásában, hiszen sokszor a teljesítmény romlás mögött, a sportoló magánéleti problémája áll!

A következő fontos terület a személyiségben rejlő motivációs tényezők feltárása. Mennyire kitartó a sportoló, milyen erőfeszítéssel képes dolgozni, milyen hatások befolyásolják a teljesítményét? Érdemes megtudni a sportágválasztás körülményeit, az eredmények alakulását és azt, hogy a siker és a kudarc milyen érzelmi állapotokat váltott ki belőle. A motiváció a sportteljesítmény egyik legfőbb összetevője. Motiválatlan sportoló hosszú távon nem képes jó eredményeket elérni. A csapaton belüli motivációs különbségek hatással vannak a csapat teljesítményére. A domináns játékosok vagy az edző (aki ebből a szempontból a csapat része) motiválatlansága rányomja a bélyegét a csapat mindenkori teljesítményére. A supercoach feltárja a problémákat és javaslatokat tesz a motivációs állapot módosítására.

A sportoló élete folyamatos megmérettetés. Egy válogatott sportolónak átlagosan havonta egy nemzetközi viadalon kell részt venni. Az ott nyújtott teljesítményével el kell számolnia mind a sportági szövetség, mind a nyilvánosság felé. A versenyző/játékos élete, hasonlatosan az előadóművészekéhez, folyamatos reflektorfényben zajlik. A versenyek, mérkőzések a sportoló számára határterhelést jelentenek, ami a fizikai és lelki összetevők fokozottabb igénybevételét jelenti. Az itt átélt élmények minősége és egymásutánisága (sűrűsége) érzelmi szempontból egy hullámvasúthoz hasonlítható. A kudarc bizonytalanná teszi a sportolót, a siker sokszor önelégültté. Az elért cél sok esetben megakadályozza új célok kitűzését. (Ha valaki olimpiai és világbajnok, nehéz új célokat kitűzni, egyre egyre nehezebb.) Ezt a fajta lelki megterhelést a szervezet nehezen tűri. Az ismétlődő megmérettetések stresszorként hatnak a sportolóra. Az, hogy a sportoló hogyan kezeli a stresszt, elsősorban a személyiségétől és a megküzdőképességétől függ.

A supercoach szorongásoldó technikák(autogén tréning, csendes félóra, meditáció) megtanításával képes segíteni a stressz leküzdésében. A legfontosabb a sportoló lelki egyensúlya, ahol nincs kérdés és nincs félelem, csak tökéletes harmónia és kidolgozott rajtállapot!

A sportban szinte legfontosabb technika a mentális tréning vagy mentális felkészítés, melyek során a sportoló fejben gyakorolja a mozdulatait, a sportágához tartozó speciális gyakorlatokat, esetleg ami az nap nem ment. Nagyon jól alkalmazható technika, mivel nincs sérülés veszély, bárhol gyakorolható, fejben bármilyen környezet kialakítható és fejben bármi megtörténhet. Nagyon alkalmas györsaság növelésére pl.: bokszolónál az ütés gyorsaságának növelése, vagy olyan gyakorlásánál mint kajakban a rajt. Jelentősége akkor mutatkozik meg igazán amikor új mozgásokat kell megtanulni. Nő a hatékonysága a mentális tréningnek, ha a fizikai gyakorlással párhuzamosan zajlik. A mentális tréninget relaxációval vezetjük be (autogén tréning, progresszív relaxáció stb.). A mentális edzés hatékonysága a módosult tudatállapot elérésével fokozható. Sokan kombinálják a módszert például NLP-vel (neuro lingvisztikai programozás). A mentális tréning közbeni EMG- (elektromiográfiás) vizsgálatok bizonyították, hogy a mozgás elképzelése a mozgásban részt vevő izmok összehúzódását eredményezi. Nagyon jól alkalmazható sérüléskor a felépülési szakaszban is izom sorvadás ellen és, hogy ne essen ki a sportoló nagyon.  Felépüléskor nagy előny ha a sportoló gyakorlott a mentális tréningben. 

A sportolók hatékonyságának növelése edzés szinten azt jelenti, hogy nagy mennyiségű intenzív edzésmunka elvégzésére képesek. Az edzések során folyamatosan magasabb szintű kondicionális és koordinációs képességek birtokába jutnak. A pszichológia szintjén ez azt jelenti, hogy az alaposan felkészített sportoló képes az edzésen nyújtott teljesítményt a versenyen is manifesztálni, vagyis a befektetett munka megtérül. A supercoach feladata az, hogy megteremtse a csúcsteljesítmény kognitív és emocionális hátterét. Az önbizalom és a versenyszorongás optimális szintjét kell létrehozni, ami többek között azért bonyolult dolog, mert sportáganként és sportolónként eltérő egyéni mutatókról van szó.

A supercoaching segíti a sportolót a rajtállapot tudatos kiépítésében, megtervezésében, ez a legfontosabb tétel a profi sportban. Hogy áll oda a rajthoz, a megméredtetéshez, milyen érzéssel, tényleg meg tett e mindent?  A jó rajtállapot az ha nincs kérdés, de az mögött tudatos munka van! Ehhez ki kell kutatnunk, hogy a sportolónak mikből áll a rajtállapota, milyen összetevőkből, mit jelent neki, hiszen ez mindenkinek más összetevőkből áll és mást jelent! 

A csúcsforma időzítése a versenysport egyik kulcsproblémája. Sok esetben látjuk azt, hogy a mérkőzések, versenyek előtt az edzők is feszültek és nem engedik a tanítványaikat rápihenni a következő viadalra mondván, ha mozog, abból baj nem lehet. Ezért sokszor fizikailag és mentálisan fáradtan áll rajthoz a sportoló, aminek egyenes következménye a kudarc. A supercoach jelezheti az edző számára, hogy a tanítványa túledzett és hagyja pihenni, de ritka az a szakember, aki ebben a feszült helyzetben (formába hozó vagy versenyidőszakban) hallgat a supercoachra. A pszichológiát ismerő edző „megkockáztatja” sportolója pihentetését és elfogadja a mentális módszerek hatékonyságát ebben az időszakban.

Az utóbbi példából is látszik, hogy a supercoach a maga eszközeivel hatékonyan tud hozzájárulni az edzésfolyamat minden szintjén a magasabb teljesítményhez, a sportoló jobb eredményéhez.

Én személy szerint a rajtállapot profi kialakításában látom a sportoló teljesítményének titkát és erre is tanítom sportolóimat!

Mi mozgatja a sportot?

"Az embereket (tömegeket) az indítja meg, hogy ösztönösen elismerik azt a hősies erőfeszítést,  és munkát ami az ember korlátjainak az áttöréséhez  és az új teljesítmény szint eléréséhez szükséges!"

 

Keresd aktív felületünket a Facebook-on: https://www.facebook.com/e.lifecoach?ref=hl

 

Hamarosan találkozunk!

Szűcs Ákos

 

Referenciáink, sikereink, büszkeségeink:

 

Balogh Zsolt Pick Szeged Kézilabda Csapat játékosa:

Zsoltal 2012. december eleje óta dolgozunk együtt, jelenleg a Pick Szeged legeredményesebb, legtöbb gólt dobó játékosa!

Zsoltal teljes fizikai és mentális felkészítést végzünk!

 

Diapolo Szeged Vízilabda Csapata 2014-2015 Magyar Bajnokság 3. helyezet:

A csapat teljes felkészítését végeztük 2014-2015 szezonban, ami fizikai felkészítést, mentális csapatkohézió építést és egyéni mentális felkészítést is jelentett!

Így sikerült a 2013-2014-ben megszerzett  5. helyezése után, a csapatnak a kitűzött cél a dobogóra állni és a 3. helyezést elérni! 

Gratulálunk a munkájukhoz, nem semmi teljesítmény volt!

 

SZKKSE NB1 női Kézilabda Csapata:

A csapattal 2014-ben dolgoztunk, fizikai felkészülésüket segítettük!

 

 

Horváth Alexandra Kajak válogatott :

Alexával 2012.01.-2015.06. -ig .  dolgoztunk, amely teljes fizikai és mentális felkészítést jelentett!

Legjobb eredményei: felnőtt világkupa-győztes (2013), U23-as Európa-bajnoki ezüstérmes (2012, 2013), U23-as világbajnoki 4. (2013)

2014:Kajak-Kenu Egyetemi Világbajnokság K-4 200 méteren és K-4 500 méteren is ezüstérmet vehetett át Horváth Alexandra.

 

 

Bodrogi Márti Szegedi Sárkányhajó Egylet versenyzője:

Mártival 2013 óta dolgozunk, mentális és  teljes fizikai felkészítését végezzük!

 

Nagy Bianka ökölvívó válogatott:

Biankával 2013-óta foglalkozunk teljes fizikai és mentális fölkészítését végezzük!

Legjobb helyezések: 2014-ben Európa Bajnok 

 

Szénási Zsófia ifjúsági Kajak válogatott:

Zsófival 2014 elején kezdtünk foglalkozni, amely teljes fizikai és mentális felkészítést jelent!

Legjobb eredménye: 2016 U23 EB : K4/500 Arany, K2/500 Arany, K2/1000 Ezüst 

 

 

Kocsárdi Ferenc Pick Szeged utánpótlás játékosa:

 

Ferivel 2014 eleje óta dolgozunk együtt, ami teljes fizikai és mentális felkészítést jelent!

 

 

Barján Bianak NB1 Kézilabdázó:

Biankával 2015 eleje óta foglalkozunk, teljes mentális felkészítését mi végezzük!

 

Farkas Tamás Gyorskorcsolya válogatott:

Tamással 2015 eleje óta dolgozunk, ami teljes mentális felkészítést jelent!

 

 

Rácz Zoltán tályfutó:

Ezentúl Zoltán teljesítményét mi növeljük, mentális és fizikai felkészítését mi felügyeljük és végezzük!

2015 eleje óta foglalkozunk vele!

 

 

 

 

 

 

Pocsai Rajmond kézilabdázó:

Rajmund a Dabas Diego Kézilabda CLUB jobb szélső játékosa teljesítményét mi növeljük,

mentális felkészítését mi felügyeljük és végezzük 2015 közepe óta!

 

 

Szabó tétény válogatott kenus:

Egyik legfiatalabb sportolónk, Szabó Tétényt az EDF Démász Kajak Kenu Vízisport Egyesület utánpótláskorú válogatott kenus sportolója.

2015 közepe óta dolgozunk vele!

Ezentúl Tétény teljesítményét mi növeljük, mentális és fizikai felkészítését mi felügyeljük és végezzük! 
 
 
Mike Cintia a NEKA Kézilabda Akadémia hallgatója:
 
 

2015. év vége óta dolgozunk vele!

Ezentúl Mike Cintiát a NEKA Kézilabda Akadémia hallgatóját mi képezzük, teljesítményét mi növeljük, mentális felkészítését mi végezzük!

 

 Nagy Péter súlyemelő olimpikon.

 

Büszkék vagyunk rá és nagy örömünkre szolgál, hogy egy újabb kiváló sportolóval bővültünk!

Ezentúl(2016. január) Nagy Péter súlyemelő. A Szegedi Lelkesedés SK versenyzője. Tizenegyszeres magyar bajnok, olimpikon, Eb-bronzérmes,mi képezzük, teljesítményét mi növeljük, mentális és fizikai felkészítését mi ellenőrizzük és végezzük!

 

Legjobb elért eredmény, egyéni csúcs: 2016 Kazan 421kg öszetett, 188/233kg

 

 

Kajtár Panna a szegedi Goodwill Pharma Tollas SE versenyzője 

 

Ezentúl Panna teljesítményét mi növeljük, mentális és fizikai felkészítését mi ellenőrizzük és végezzük!

 

Tisóczki Melinda az EDF Démász Kajak-Kenu Egyesület utánpótlás koró sportolója:

 

2016.03. hónapban kerűlt hozzánk, innentől teljes fizikai és mentális felkészülését mi ellenőrizzük és végezzük!

 

 

Bodó Ricsi a Pick Szeged kézilabda csapat ball átlövője:

 

2016 szezon kezdete óta Ricsi teljes fizikai és mentális fejlesztését végezzük!

 

 

Fekete Bálint a Pick Szeged jobb átlövője:

 

 

2016-os szezon kezdete óta Bálint teljes fizikai és mentális fejlesztését végezzük!

 

 

Kass Balázs a Szedeák kosárlabda csapat irányítója:

 

 

2016-os szezon kezdete óta Balázs teljes fizikai és mentális fejlesztését mi végezzük!

 

Toth Balázs az Algyő kézilabda csapat bal szélső játékosa:

 

 

2016-os szezon kezdete óta Balász teljes fizikai és mentális fejlesztését mi végezzük!

 

Török Ádám NEKA Kézilabda Akadémia jobb átlövője

 

A 2016-os szezon óta Ádám teljes fizikai és mentális fejlesztését mi végezzük!

 

Molnár Richárd a Pick Szeged bal szélső játékosa

 

A 2016 decemberétől Molnár Richárd a Pick Szeged utánpótlás korú bal szélső játékosának a felkészítését, mentális fejlesztését mi végezzük!

 

Ábrahám Pál UTMB profi hosszútávú terep futó

 

Palival 2017. eleje óta dolgozunk teljes fizikai és mentális felkészítését mi végezzük!

 

Szécsiu István A. kategoriás fogathajtó

 

István teljes fizikai és mentális felkészítését 2017. tavaszától végezzük.

 

 

Loós Dominik KICK BOX válogatott

 

Dominik mentális fejlesztését 2017 nyarától végezzük.

 

Tachi Vivien kézilabdázó jobb átlövő irányító

 

 

Vivien teljes fizikai és mentális fejlesztését mi végezzük 2017 nyarától.

 

Kiss Lizanna válogatott Díjugrató

 

Lizanna mentális felkészítését 2017 nyarától végezzük.

 

 

 


 

József Attila sgt 15.
 
 
 
Telefon:+36307375971
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

www.selfnesscenter.hu newsletter

Stay informed on our latest news!